User Avatar

4. Πολιτική Υπευθυνότητα

Lifetime
All levels
5 lessons
2 quizzes
2 students

Η ενότητα για την Πολιτική Υπευθυνότητα σάς παρέχει τις βασικές πληροφορίες για το σημαντικό ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσετε προκειμένου να πετύχετε αλλαγές για το κοινό καλό στο πλαίσιο της κοινότητάς σας. Επιπλέον, θα συμβάλει ώστε να διευρύνετε τις σχέσεις σας με τους άλλους. Θα βοηθήσει, επίσης, στο να αναπτύξετε την έννοια του καθήκοντος και της ευθύνης απέναντι στην οικογένεια, την κοινότητα και γενικότερα τη χώρα σας, μέσα από μια κοινή αντίληψη της έννοιας των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και των ευθυνών.

Η πολιτική υπευθυνότητα αναφέρεται “στην ενεργή συμμετοχή ενός ατόμου στη δημόσια ζωή μιας κοινότητας με τρόπο εποικοδομητικό και που βασίζεται στη δέσμευση και τη σωστή ενημέρωση, με έμφαση στο κοινό καλό” (Gottlieb & Robinson, 2006, p.16).

Κάθε άτομο είναι μέρος μιας μεγαλύτερης κοινότητας. Η κοινότητα είναι μια ομάδα ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα και αξίες. Μπορεί να αναφέρεται στην οικογένεια, τους γείτονες, το χωριό, την πόλη, την επαρχία, την πολιτεία, την περιφέρεια, τη χώρα και μπορεί να περιλαμβάνει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, εθνικοτήτων, εκπαιδευτικού υπόβαθρου και εισοδήματος (Gardner 2003). Τα άτομα μπορεί να είναι μέλη σε δύο ή περισσότερες κοινότητες· για παράδειγμα, μπορεί να ανήκουν σε μια κοινότητα ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή όπου διαμένουν και σε μια άλλη ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Σε κάθε δημοκρατική κοινωνία, οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα, υποχρεώσεις και πολιτικές ευθύνες.

Τα άτομα έχουν φυσικά δικαιώματα (π.χ. δικαίωμα ζωής, ιδιωτικότητας κ.λπ.), αστικά δικαιώματα (π.χ. δικαίωμα ιδιοκτησίας, γάμου, νομικής προστασίας, δίκης κ.λπ.) και πολιτικά δικαιώματα (το δικαίωμα της υπηκοότητας, της ψήφου, της κατοχής δημόσιου αξιώματος κ.λπ.).

Για κάθε δεδομένο δικαίωμα υπάρχει μια αντίστοιχη υποχρέωση που επιβάλλεται από τους νόμους. Αυτές οι υποχρεώσεις εξασφαλίζουν ότι η άσκηση των δικαιωμάτων ενός ατόμου δε γίνεται εις βάρος των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων και δεν αντιτίθεται στο δημόσιο συμφέρον.

Για να δείξουμε την έννοια των πολιτικών υποχρεώσεων, ας χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα του Μοχάμεντ Άλι, γνωστού ως του σπουδαιότερου μποξέρ του 20ού αιώνα. Παράλληλα με την παρουσία του στην αρένα, ο Άλι έγινε πρωτοσέλιδο και για την άρνησή του να καταταγεί στον αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ. Ο Άλι ήταν κατά του πολέμου και είπε ότι το να υπηρετήσει στο στρατό ήταν ενάντια στη θρησκεία του. Επειδή ο Άλι αρνήθηκε να υπηρετήσει στο στρατό, συνελήφθη για μη εκπλήρωση των πολιτικών υποχρεώσεών του.

Άλλες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν την πληρωμή φόρων που επιβάλλονται από το κράτος ή την προσφορά υπηρεσίας ως ενόρκου ή μάρτυρα στο δικαστήριο.

Τα άτομα που επιλέγουν να μην εκπληρώσουν τις πολιτικές τους υποχρεώσεις αντιμετωπίζουν νομικές συνέπειες.

Αντίθετα, οι πολιτικές ευθύνες εκπληρώνονται από επιλογή. Είναι εθελοντικές και αποτελούν μια κοινωνικά σωστή συμπεριφορά που επιδεικνύεται για το καλό της κοινότητας. Σημαίνει ότι σκέφτεσαι και δρας πέρα από το ατομικό σου συμφέρον για αυτό που θεωρείται ότι είναι το κοινό συμφέρον των μελών της κοινότητάς σου.

                                                             

 

Η κυβέρνηση, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο  στη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για την προστασία και εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των πολιτικών ευθυνών.

Θα πρέπει, επομένως, να ενδιαφερόμαστε για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες μας όσο ενδιαφερόμαστε και για τα δικαιώματά μας· και επιβάλλεται να προσπαθήσουμε να βρούμε την κατάλληλη σχέση μεταξύ δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ευθυνών.

Μια δημοκρατική κοινωνία απαιτεί την ενεργή συμμετοχή των πολιτών της στα ζητήματα του κράτους, αλλά και τη γνώση από μέρους τους των πολιτικών υποχρεώσεων και ευθυνών τους.

Στο τέλος της παρούσας ενότητας, οι μαθητές θα πρέπει:

  • Να έχουν κατανοήσει τι είναι η πολιτική υπευθυνότητα
  • Να έχουν αποκτήσει επίγνωση των οφελών της ενεργούς συμμετοχής στην κοινότητα
  • Να είναι σε θέση να αναστοχαστούν σχετικά με το πώς μπορούν να συμμετέχουν και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινότητάς τους.