Drop-In | Early School Leavers

Părăsirea timpurie a şcolii şi abandonul şcolar sunt văzute ca o vină a tinerilor. Prin urmare, anumite grupuri de tineri rămân fără calificări de bază și cu un nivel scăzut de competenţe care cresc semnificativ riscul şomajului sau găsirea unui loc de muncă precar, accentuate de efectele recesiunii economice. Nu în ultimul rând, absenţa tinerilor de pe piata forţei de muncă este o piedică considerabilă pentru dezvoltarea socio-economică, dovedind pe de o parte un deficit în politicile pentru tineret, iar pe de altă parte un slab interes al lor faţă de spiritul civic.

De asemenea, este nevoie să îmbunătăţim competenţele cheie şi de bază , dar si abilităţile tinerilor care au abandonat sistemul educaţional, prin familiarizarea lor cu învăţarea informală şi non-formală, bazate pe un model inovativ, specific pentru consolidarea capacităţilor, cu scopul final de a facilita (re)integrarea lor social-economică şi profesională.

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

 • Dezvoltarea unei platforme de învatare online modernă, integrată şi uşor de asimilat, adaptată abilităţilor şi capacităţilor, resurselor financiare şi nevoilor de dezvoltare specifice ale tinerilor care au abandonat sistemul de învatamant în Europa;
 • Introducerea, testarea şi punerea în aplicare a unei metodologii noi, eficiente şi inovative, realizată de tineri pentru a îmbunătăţi deprinderile cheie şi de bază a grupurilor de tineri dezavanajaţi care abandonează şcoala;
 • Indentificarea tinerilor aflaţi în afara structurilor formale de educaţie ca urmare a unor circumstanţe personale legate de educaţie şi/sau de natură socio-economică ce conduc la risc ridicat de excludere socială şi economică;
 • Îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei educaţiei prin metode non-formale şi prin stabilirea unei legături directe între cerinţele pieţei forţei de muncă şi satisfacerea dorinţelor şi nevoilor grupului ţintă al proiectului.

Grupuri ţintă:

 • Tineri care părăsesc şcoala timpuriu (absent)
 • Tineri aparţinând categoriilor dezavantajate (NEET)
 • Angajatori şi instituţii locale şi regionale
 • Formatori de educaţie vocaţională şi non-formală (VET)
 • Factori decizionali în materie de politici publice
 • Societatea civilă (organziaţii non-guvernamentale)
 • Instituţii de învăţământ şi sindicate